HOVEDSIDE

KRL spiller på årsmøtet, 1. mars.
Konfransier: Svein Agnalt

Tegnet av Gisle Ørbæk Andersen

  Bluesklubbens årsmøte avholdes
fredag 1. mars 2019
kl. 19.00
Sarps Tandoori Grill/Nattklubben (KARMA)

DAGSORDEN

1.
Velge møteleder og referent
2.
Behandle styrets årsrapport
3.
Behandle styrets årsregnskap
4.
Fastsette årskontigent for medlemskap og støttemedlemskap
5.
Behandle innkomne forslag
7.
Valg
Musikalsk innslag; akustisk blues med trioen KRL
Vis strekkoden til kommisjonæren og registrer
bluesklubben som grasrotmottaker!
  Lørdag 23. mars
kl. 20:00
Freddie Nyström Band
  Lørdag 27. april
kl. 20:00
Mojo Rythm & Blues
  Lørdag 25. mai
kl. 20:00
T-bears & the Dukes
  Lørdag 22. juni
kl. 20:00
Stein Stokke and the Engine